Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện An Giang tuyển Kế toán trưởng
Ngày đăng: 16/08/2016 23:42 PM
Chia sẻ tin:
Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện An Giang tuyển Kế toán trưởng
***Công tác tài chính - kế toán:

- Nghiên cứu, tổ chức hệ thống kế toán của Công ty theo quy định của Tổng công ty và của Nhà nước;
- Nghiên cứu, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy định về tài chính – kế toán của Nhà nước và Tổng công ty;
- Công tác quản lý, đảm bảo lành mạnh các nguồn tiền vào, luồng tiền ra của Công ty: Xây dựng các định mức chi tiêu, quy định hướng dẫn chi tiêu và lập thủ tục thanh quyết toán theo đúng các quy định của Pháp luật và quy chế tài chính của Tổng công ty;

- Công tác quản lý định mức tồn số dư, tồn kho, tồn quỹ:
+ Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên mức tồn công nợ tại các phòng kinh doanh, đối chiếu với số liệu theo dõi tại phòng kế toán, định mức quy định; Phối hợp, hỗ trợ các phòng kinh doanh trong quá trình thực hiện;
+ Quản lý hóa đơn, ấn chỉ;

- Công tác tham mưu, quản lý tài chính: Tham mưu các biện pháp thực hiện tốt các công tác:
+ Công tác quản lý công nợ, bao gồm: công nợ phí bảo hiểm, công nợ tạm ứng; theo dõi đôn đốc công nợ khách hàng của toàn Công ty;
+ Công tác tạm ứng bồi thường;
+ Công tác thanh quyết toán hàng tháng, đảm bảo giải ngân tốt cho các bộ phận kinh doanh.

- Công tác tham mưu, quản lý các nguồn lực tài chính, đảm bảo hỗ trợ kinh doanh:
+ Tham mưu chính xác các nguồn lực tài chính cần thiế cho hoạt động của Công ty trong năm tài chính, các kỳ kế toán;
+ Thống kê chính xác, chi tiết và rõ ràng các khoản chi tiêu từ các nguồn lực tài chính cho các hoạt động của Công ty, phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo.

- Công tác quản lý hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính kế toán;
- Tổ chức và thực hiện nộp thuế và các khoản trích nộp khác theo quy định của Nhà nước;
- Tính toán bảng lương và thực hiện quyết toán quỹ tiền lương hàng năm của các Phòng trong Công ty.

***Công tác kế hoạch:

- Hướng dẫn và phối hợp với các phòng thuộc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại Công ty;
- Xây dựng định mức chi, đơn giá tiền lương và các mức khoán của Công ty giao cho các Phòng trực thuộc;
- Quản lý tình hình sử dụng tài sản cố định của Công ty.

***Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:

- Lương, thưởng hấp dẫn (Tổng công ty trực tiếp trả lương);
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Phúc an sinh, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Liên tục được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc;

***Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành kế toán, tài chính, bảo hiểm (điểm TB: 6,5 trở lên);
- Có chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng;
- Có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng;
- Ưu tiên nam giới, tuổi dưới 40.

***Hồ sơ yêu cầu

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện được đăng tải tại Website:www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
- Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng).
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).

***Địa chỉ nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại PTI An Giang, Số 5/2 đường Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguồn: VietnamWorks
Trở về

Các bài viết khác:


LIKE HOẶC SHARE WEB
 
QUẢNG CÁO
Công ty GPM

 
TuoiTreAnGiang.com © 2015 - Thông tin việc làm An Giang - Xây dựng và hỗ trợ bởi Công ty GPM

Các đơn vị có nhu cầu đăng thông tin tuyển dụng vui lòng nhấn vào "Gởi tin tuyển dụng" hoặc gởi qua email: tuoitreangiang@outlook.com